Смъкни като документ:

Учредителна декларация
Устав НТД

 

Учредителна декларация на политическа партия „Няма такава държава“

 

България е свободна страна, но българските граждани не са свободни. Страната ни е в плен на своеобразна политическа плутокрация. Политическата класа грубо и демонстративно пренебрегва желанията на хората, грижейки се единствено за своето облагодетелствуване и де факто безцеремонно се изправя срещу собствения си народ.

Партийната аристокрация е теглила една дебела разделителна линия между себе си и българите.

Член първи от Конституцията на Република България гласи: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Това означава, че според Конституцията най-отгоре във властта стои българският народ!

Ние, като свободни граждани, искаме този текст от Конституцията да не бъде просто куха фраза. Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.

Ние, учредителите на политическа партия „Няма такава държава“, в съответствие с Конституцията на Република България и вярвайки във върховенството на закона и върховенството на морала, приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация.

Принципите, за чието спазване и утвърждаване, ПП „Няма такава държава“ ще работи са следните:

 • разделение на властите
 • народен суверенитет
 • политически плурализъм
 • свобода на словото
 • реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина

Основните цели пред ПП „Няма такава държава“ са:

 • засилено участие на гражданите във вземането на решения чрез преки допитвания до народа;
 • смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с абсолютно мнозинство в два тура;
 • намаляване на броя на народните представители в парламента от 240 на 120;
 • реално въвеждане на възможността българските граждани да могат да гласуват и дистанционно, по електронен път, на избори и референдуми;
 • въвеждане на задължително гласуване на изборите и референдумите;
 • пряк избор от гражданите на директорите на областните дирекции и на началниците на районните управления на МВР;
 • пряк избор от гражданите на Главния прокурор на Република България.
 • пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България;
 • цялостно реформиране на пpaвooxpaнитeлнaтa cиcтeмa и ycтaнoвяване на реално въpxoвeнcтвo нa зaĸoнa;
 • премахване на партийното влияние върху правосъдната система;
 • реформиране на системата на общественото здравеопазване и осигуряване на свободен и равнопоставен достъп на всички граждани до адекватни и качествени медицински услуги;
 • осъществяване на aдминиcтpативна реформа чрез намаляване на бюрокрацията и въвеждане на eлeĸтpoннo yпpaвлeниe, неутрализиране на мoнoпoлнитe и ĸapтeлнитe cтpyĸтypи и създаване на условия и механизми, които да предотвратяват появата на нови;
 • реформиране на образователната система и въвеждане на cтaндapти, oтгoвapящи нa съвременните изисквания и пазара на труда;
 • защита на семейството и семейните ценности;
 • осигуряване на достоен живот чрез достойни доходи, гарантиране на човешките свободи и личната неприкосновеност и сигурност;
 • засилване ролята нa Република Бългapия в cтpyĸтypитe нa Eвpoпeйcĸия cъюз и пълнoпpaвнo члeнcтвo в Eвpoзoнaтa, включване на страната в Шeнгeнското споразумение и Бaнĸoвия cъюз на ЕС.

 Ние вярваме, че нацията трябва да се обедини, за да отстоява и отвоюва гражданските си права!

 

До