Внасяне на документите на “Няма такава държава” в съда

Днес, 5 ноември 2019 г. в 11:00 часа, Тошко Йорданов (Заместник-председател на ПП “Няма такава държава“) внесе в Софийски градски съд документите за регистрация на партията, учредена на 5 октомври 2019 г. в гр. София. Внесени са всички документи, изисквани по чл.15 от Закона за политическите партии, придружени от подписка, вклчюваща общо 3698 подписа на членове-учредители от цялата страна.

До